תחומי התמחות

תחומי ההתמחות

1 – התפתחות כלכלית ואסטרטגיה

 • אסטרטגיה טריטוריאלית.
 • סקטור אסטרטגיה.
 • יזמות ויצירת העבודה.
 • מימון הפרויקט.

2-מסחרית ופיתוח עסקי

 • תכנון ופיתוח מסחרי.
 • ניתוח של דרישה.
 • פיתוח של מוצרים ושירותים.
 • תמונה ותקשורת.
 • פלטפורמות טכנולוגיה וכלים.

3 אתיקה, וניהול סיכונים תאימות

 • ציות תאגידי.
 • תאגידי ואתיקה עסקית.
 • אחריות תאגידית.
 • ניהול סיכונים.
 • לתקינה.
 • זיהוי פלילי.

4 – תהליכים, תפעול והנדסה

 • שיפור פרודוקטיביות וביצועים.
 • שירותי ניהול רגיל ומצוינות.
 • שרשרת אספקה.
 • בטיחות תעשייתית.
 • שירותי אנרגיה.

ניהול משאבי אנוש-5

 • שכירת והערכה.
 • הדרכה ופיתוח.
 • ניהול צוות אסטרטגי.
 • תוכניות השוויון.

טכנולוגיית 6-מידע

 • ייעוץ ICT.
 • בינה עסקית.
 • יישום הפתרונות.
 • מערכות ותשתיות.
 • פיתוח אתרים וניידות.
 • אבטחת מידע.

7-בינאום

 • יישום בחו"ל.
 • ניהול ובקרה של חברות בינלאומיות.
 • מערכות ניהול ודיווח.
 • אישורים ורגולציה של מוצרים.