פרסום רבעוני עולמי 12/2019

עדכונים עסקיים מהעולם, בזכות פריסה בינלאומית ותפיסה רב-תחומית

Antea רשת מקצועית בינלאומית מפרסמת ומביאה אליכם ידע עסקי מקצועי חובק עולם מדי רבעון.

הידיעון מרכז מאמרים מתחומי הידע העסקי של חברי הרשת, הכוללים:

מיסוי בינלאומי, עדכונים כלכליים שונים המשפיעים על הכלכלה העולמית וההתנהלות העסקית ברמה הבינלאומית.

לקריאת הידיעון הרבעוני, 12/2019